Erikka of Achaea

Information about Erikka from Achaea

Name: Erikka
Full name: Wild Anachaine Huntress Erikka Darkthorne-Windsong
City: Eleusis
House: (none)
Level: 84
Class: Sentinel
Mob kills: 29161
Player kills: 167
Xp rank: 0
Explorer rank: 2686