Trixi of Achaea

Information about Trixi from Achaea

Name: Trixi
Full name: Mischievite Trixi
City: Eleusis
House: Cij
Level: 58
Class: Jester
Mob kills: 1182
Player kills: 0
Xp rank: 0
Explorer rank: 2712