Kakotas of Achaea

Information about Kakotas from Achaea

Name: Kakotas
Full name: Chronicler Kakotas
City: Cyrene
House: Outriders
Level: 73
Class: Runewarden
Mob kills: 12737
Player kills: 15
Xp rank: 1264
Explorer rank: 978