Tinta of Achaea

Information about Tinta from Achaea

Name: Tinta
Full name: Sentinel Fox Tinta
City: Eleusis
House: (none)
Level: 63
Class: Sentinel
Mob kills: 2979
Player kills: 0
Xp rank: 0
Explorer rank: 2769